DOE EEN GIFT

Met jouw steun creëren we extra kansen voor een zo zelfstandig mogelijk en kwaliteitsvol leven voor onze kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro-)motorische beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Je kan Dominiek Savio steunen met een algemene gift of kies hieronder een specifiek project waar jij je gift wil aan geven. 

 

NIEUWE VOORWAARDEN voor jouw FISCAAL ATTEST

Voor giften vanaf 1 januari 2024 wijzigt de Federale Overheidsdienst Financiën de voorwaarden voor het verkrijgen van een fiscaal attest voor jouw gift aan een goed doel.  De FOD wil hiermee jouw belastingaangifte vooraf kunnen invullen en jouw belastingvoordeel automatisch en nauwkeurig kunnen toewijzen. 

Naast jouw gegevens zoals naam en adres, is het ook nodig om jouw rijksregisternummer te vermelden. 

Wij garanderen dat jouw rijksregisternummer enkel wordt opgevraagd en doorgegeven aan de FOD om volgens de wettelijke bepalingen jouw fiscaal attest op te maken. 

ONZE PROJECTEN

Ontdek de diverse projecten waarmee we kinderen, jongeren en volwassenen extra kansen willen geven tot een zo zelfstandig mogelijk leven in een kwaliteitsvolle omgeving.

3 redenen waarom je een gift zou doen…

1.

Je hebt een ♥ voor mensen met een beperking.

2.

Je wil extra kansen creëren voor een aangenaam en zo zelfstandig mogelijk leven.

3.

Vanaf 40,00€ is jouw gift fiscaal aftrekbaar.