Fonds Research & Innovation

Fonds Research & Innovation

Het Fonds Research & Innovation is een initiatief van Groep Gidts, Mariasteen en Dominiek Savio.  Met het Fonds zamelen we financiële middelen in voor wetenschappelijk onderzoek en om innoverende technologieën te ontwikkelen en te implementeren in zorg, onderwijs en tewerkstelling. 

Innovatie bij Dominiek Savio

  • We volgen technologische ontwikkelingen op de voet.
  • We werken mee aan wetenschappelijk onderzoek.
  • We ontwerpen zelf oplossingen 'in huis'.