Benefiet Viktor Demuynck

Hanne en Valtin, de ouders van Viktor, organiseerden een 2e benefiet ten voordele van Dominiek Savio. Viktor ging bij ons naar school en is in 2018 op 5-jarige leeftijd overleden. 

De gift van 9.690€ wordt ingezet voor de aankoop van aangepast materiaal voor de geïntegreerde werking van onze sociale leerklassen in De Tandem.

Voor een specifieke groep kinderen lopen klas en leefgroep in elkaar over. Wij bieden een rustige context aan kinderen, die de vele prikkels van het schoolgebeuren niet aankunnen door een grote medische zorgnood, door een erg jonge mentale leeftijd of omwille van aandachtsproblemen.

Wil jij ook een actie organiseren voor ons? Contacteer Ann.
Meer weten over onze projecten? Klik hier.