Bouw jij mee aan onze kansen ?

Doe jij ook mee ?

Wij bouwden een nieuwe aangepaste school met geïntegreerd MFC en verblijven.

De basisschool met MFC werd omgedoopt tot De Tandem.  De vijf verblijfseenheden voor de kinderen en de jongeren werd De Vijf. 

Wij werken nog volop aan een aangepaste en warme leer- en leefomgeving en hebben hiervoor jouw steun nodig. 

Doe een gift of zet een actie op en word 'Vriend van Dominiek Savio'. 

Bouw mee aan onze kansen

Bouw jij mee aan mijn dromen ?

Dominiek Savio bouwde in Gits een nieuwe basisschool met MFC 'De Tandem' en verblijfseenheden 'De Vijf'.  Kinderen en jongeren met een beperking uit de ganse provincie krijgen hier alle kansen om hun talenten te ontdekken en te bouwen aan hun toekomst.   

Voor de verdere inrichting van aangepaste leefgroepen, leer- en therapielokalen hebben wij jouw steun nodig.

Hoe kan jij ons helpen ? Organiseer een event of zet een leuke actie op samen met vrienden, familie, collega's ...

Of je kan natuurlijk ook meteen een gift doen.

Zet een warme actie op

Je kan koken, je laten sponsoren bij een sportief event, auto's wassen, wafels bakken, ...  Alles kan! 

Met de opbrengst van jouw actie, steun je de inrichting van aangepaste leer- en leefruimtes in ons nieuwe basisschool De Tandem en het verblijf De Vijf.  Zo bouw je mee aan de toekomst, dromen en talenten van kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking. 

Bouw mee aan onze kansen

Wie zijn wij ?

Wij zijn Dominiek Savio. Wij ondersteunen meer dan 1.000 kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische of meervoudige beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wij bieden hen zorg & therapie, onderwijs, dagbegeleiding en wonen, op maat. 

Ook onze kinderen en jongeren verdienen het om hun talenten te ontdekken en te bouwen aan hun toekomst.  Voor hen bouwden wij in Hooglede-Gits een nieuw gebouwencomplex :  een basisschool met geïntegreerd multifunctioneel centrum en  leefgroepen De Tandem en verblijven De Vijf.

Bouw mee aan onze kansen

Bouw jij mee aan mijn talenten ?

Met jouw steun aan De Tandem en De Vijf, bouw jij mee aan kansen op mijn maat!

In een veilige en zorgzame omgeving ontdekken en ontwikkelen kinderen bij Dominiek Savio hun mogelijkheden en talenten. Zo kunnen zij op eigen tempo uitgroeien tot sterke mensen, die een zo zelfstandig mogelijk leven leiden met vertrouwen in zichzelf en in de anderen.

Bouw mee aan een aangepaste en hedendaagse inrichting van de leefgroepen, leer- en therapielokalen in ons nieuwe gebouwencomplex Withuys.

Bouw jij mee aan mijn toekomst ?

Met jouw steun aan het De Tandem en De VIjf, bouw jij mee aan kansen op maat.

Dominiek Savio biedt onderwijs en begeleiding op maat van elke jongere. Elke jongere kan zijn talenten ontwikkelen, een eigen identiteit opbouwen en werken aan de toekomst. In een aangepaste omgeving, omringd door zorgende mensen, leren zij om zo zelfstandig mogelijk hun leven te organiseren.

Bouw mee aan een aangepaste en hedendaagse inrichting van onze nieuwe verblijven 'De Vijf'.